Έσοδα- Έξοδα της κίνησής μας για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Στα πλαίσια της “Διαφάνειας των Εκλογικών Δαπανών” όπως έχει οριστεί με τον Ν.3870/2010, οι Συνδυασμοί που συμμετέχουν στις εκλογές για την διεκδίκηση των συμβουλίων Κοινότητας δεν υποχρεούνται να αναρτήσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών:  https://bit.ly/2LJKEiO

Υποχρέωση υπάρχει για τους συνδυασμούς Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

Πιστοί στις αρχές της διαφάνειας, δημοσιεύουμε στην σελίδα μας τα έσοδα και τις δαπάνες που προέκυψαν για την Κίνηση “Για την Κοινότητα Μεσολογγίου” από την συμμετοχή μας στις Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

Τα έσοδα μας ήταν: 2.867,97ευρώ
Ανάλυση εσόδων

 

Εισφορές υποψηφίων “Για την Κοινότητα Μεσολογγίου”2.367,97 ευρώ
Εισφορές συμπολιτών μας (πολίτες Μεσολογγίου)500 ευρώ 

 

Έξοδα-Δαπάνες: 2.867,97 ευρώ
Ανάλυση εξόδων (Στα έξοδα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ)

 

Εκτυπώσεις (ψηφοδέλτια, φωτοτυπίες, έντυπο προεκλογικό υλικό)1.225,2 ευρώ
Μεταφορικά88,41 ευρώ
Εξοπλισμός συναντήσεων γειτονιάς 220 ευρώ
Διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης762,2 ευρώ
Παράβολα ελληνικού δημοσίου160 ευρώ
Έξοδα οκτώ συναντήσεων γειτονιάς 320 ευρώ
Διάφορα (δικαιώματα μουσικής σε βίντεο, χρώματα, κλπ)92,16 ευρώ

 

Ο χώρος στον οποίο συναντιόμαστε κάθε Τετάρτη και αποτελεί τον χώρο σκέψης μας, τελεί μέχρι στιγμής σε καθεστώς ευγενικής παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη.  

 

No Comments