Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου-Δημόσια Διαβούλευση

Στην Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, την Κυριακή 19 Μαΐου, με συμμετοχή ανθρώπων από κάθε περιοχή της πόλης, κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο κύκλο των συζητήσεων μας με τους συμπολίτες μας. Μετά τις συναντήσεις μας στις περιοχές της Καλλονής, του Άγιου Σπυρίδωνα, της Αγριλιάς, της Βίγλας/Συνοικισμού, των Ανατολικών Αλλίπεδων/Φιλελλήνων, της Πλώσταινας και της οδού Ναυπάκτου, το κέντρο της πόλης επιβεβαίωσε τον παλμό των προτεραιοτήτων που πρέπει να θέσουμε και έδωσε ιδέες για την υλοποίηση τους. Οι συνελεύσεις κατοίκων είναι μια διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία (άρθρο 87 Ν.4555/2018, Κλεισθένης Ι) και πρόθεση μας είναι να τις καθιερώσουμε. Θεωρούμε αναγκαίο οι πολίτες να ενημερώνονται για τα ζητήματα της πόλης, να εκφράζουν τις σκέψεις τους και να γίνονται μέρος της λύσης των προβλημάτων. Έτσι, στην τελευταία μας συνάντηση πριν τις εκλογές, αξιοποιήσαμε τη συλλογική νοημοσύνη του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης, κουβεντιάσαμε για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και αναδείξαμε τις θεματικές που οι ίδιοι οι κάτοικοι θέλουν η επόμενη δημοτική αρχή να βάλει ως προτεραιότητα.

Μεγάλη έμφαση ζητήθηκε να δοθεί στην καθαριότητα, την ανακύκλωση και στους χώρους πρασίνου της πόλης. Να υπάρξει άμεση μέριμνα για τα αδέσποτα/ εγκαταλελειμμένα ζώα συντροφιάς, ρύθμιση της κυκλοφορίας στην πόλη (σεβασμός σε ποδηλάτες, ΑμεΑ, ηλικιωμένους), αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και των δημοτικών ερειπωμένων κτιρίων. Όπου χρειάζεται να βελτιωθεί ο φωτισμός και σε συνάρτηση με καλύτερη αστυνόμευση, να υπάρξει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στον πολίτη. Παράλληλα ιεραρχήθηκε ως προτεραιότητα η προστασία της λιμνοθάλασσας, η αξιοποίηση του Λιμανιού και η ορθή λειτουργία, προς όφελος και των πολιτών, της Μαρίνας. Αναγκαίος κρίθηκε ο τακτικός καθαρισμός των φρεατίων αλλά και η επέκταση του δικτύου της αποχέτευσης και τέθηκε ως προβληματισμός η ποιότητα του πόσιμου νερού της πόλης. Επίσης να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία με την κοινότητα των Ρομά, με στόχο να περιοριστούν οι παραβατικές συμπεριφορές και να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό ενσωμάτωσης. Τέλος, διαμέσου της κατασκευής και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων να συνεχίσει να προάγεται ο αθλητισμός της πόλης.

Εκτός από την καταγραφή των προτεραιοτήτων, εξίσου σημαντικοί είναι και οι τρόποι επίλυσης που προκρίνουν οι πολίτες για να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα μας. Προτάθηκε να επανδρωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό, να υπάρξει χαρτογράφηση των αναγκών της πόλης αλλά και να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης της καθημερινότητας. Εν γένει, σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα! Αρκετοί συμπολίτες μας, ανέφεραν ότι λύση σε πολλά προβλήματα θα φέρει η σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης και βέβαια η εφαρμογή της. Παράλληλα προκρίθηκε η στείρωση του θηλυκού πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , η παράλληλη προσπάθεια για δημιουργία καταφυγίου και η ενημέρωση των πολιτών ώστε να δημιουργηθεί κουλτούρα υιοθεσιών καθώς και τσιπάρισμα-στείρωση των δεσποζόμενων.

Ως συνδυασμός προκρίνουμε τη χρήση των πλατειών και γενικότερα των δημοτικών χώρων για διαβουλεύσεις και ενημερώσεις με ζητούμενο την άμεση πληροφόρηση και συμμετοχή των κατοίκων στα θέματα της πόλης. Είναι μείζονος σημασίας οι ανοικτές συμμετοχικές διαδικασίες, η διαφάνεια, η εφαρμογή της νομοθεσίας και η ενημέρωση των πολιτών

Για εμάς, πολιτική είναι δράση και συμμετοχή στα κοινά. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, ποιος θέλουμε να τα διαχειρίζεται; Με ποιον τρόπο θέλει να τα διαχειριστεί; Τι φιλοσοφία έχει; Τι πρεσβεύει; Τα κοινά μας (όπως είναι η καθαριότητα, η ύδρευση, η αποχέτευση,οι κοινόχρηστοι χώροι, κτλ) και τους κοινούς μας πόρους θέλουμε να τα διαχειρίζεται ο Δήμος και να έχει λόγο η Κοινότητα. Η διαχείριση των κοινών πόρων αποδίδει καλύτερα (ίσως τα μέγιστα) όταν γίνεται από άτομα που βρίσκονται κοντά στο αγαθό και επωφελούνται από τη χρήση του παρά από εξωτερικούς παράγοντες-ομάδες που σκοπό έχουν το προσωπικό πλεονέκτημα.

Σε ερωτηματολόγιο που δώσαμε στους συμμετέχοντες, το 100% αυτών που βρέθηκαν στην πλατεία απάντησαν ότι ¨ΝΑΙ¨ θα έπαιρναν ξανά μέρος σε μια τέτοια διαδικασία.

Σκεφτείτε όλα τα θέματα της πόλης να λύνονταν με όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από ένα τραπέζι, με επιμονή και υπομονή για το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους. Με σχεδιασμό, με βιώσιμες και χρήσιμες λύσεις. Με υλικά που δεν ρυπαίνουν, με ορθή διαχείριση των κοινών μας πόρων. Πόσο διαφορετική μπορεί να ήταν η πόλη;

Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε!

Έχουμε την θέληση να εργαστούμε με ανιδιοτέλεια για το Μεσολόγγι, ζητάμε να μας ενισχύσετε με την ψήφο σας για να το πράξουμε.

Θα μας βρείτε στην κάλπη για τις ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ εκλογές.

No Comments