Συμβούλιο Κοινότητας 2019-2023

Στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές αναδείχθηκαν οι συνδημότες μας, οι οποίοι θα απαρτίζουν το Συμβούλιο Κοινότητας. Ένα σημαντικό όργανο διοίκησης, με καίριες αρμοδιότητες, που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Μεσολόγγι. Το συμβούλιο Κοινότητας αποτελείται από 11 άτομα και αναλαμβάνει αρμοδιότητες την 1η Σεπτεμβρίου. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα κληθεί να αναδείξει τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεσολογγίου. Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, πρόεδρος γινόταν αυτομάτως ο δημοτικός σύμβουλος που λάμβανε τις περισσότερες ψήφους από το συνδυασμό που αναδείχθηκε πρώτος στις εκλογές. Με τον νόμο «Κλεισθένη» η εν λόγω διαδικασία τροποποιήθηκε και η προεδρία πλέον διεκδικείται από τους δύο πρώτους σε ψήφους τοπικούς συμβούλους από τον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό. Στην προκειμένη περίπτωση την Προεδρία θα διεκδικήσουν η πρώτη σε ψήφους από το συνδυασμό “Για την Κοινότητα Μεσολογγίου” και ο πρώτος σε ψήφους από το συνδυασμό “Δημιουργική Ανατροπή”.

Τι αρμοδιότητες έχει το Συμβούλιο Κοινότητας;

Το Συμβούλιο Κοινότητας, εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για την εκτέλεση νέων έργων αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί. Μεριμνά για την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου, του φωτισμού και των κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων της κοινότητας. Αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου και της αναλογούν. Συμβάλλει στην κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης φυσικών καταστροφών, συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει γνώμη και προτάσεις για μια ακόμη πλειάδα θεμάτων. Ενδεικτικά, γνωμοδοτεί για τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων, την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αισθητική αναβάθμιση περιοχών, την εν γένει μέριμνα των αδέσποτων/εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς, την αξιοποίηση των τοπικών πόρων κ.α.
Σταχυολογώντας ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, γίνεται αμέσως αντιληπτή η σπουδαιότητα της αποτελεσματικής λειτουργίας του.

Τι αρμοδιότητες έχει ο Πρόεδρος Κοινότητας;

Να παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της Κοινότητας, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Κοινότητας και κατ’ επέκταση τους κατοίκους της πόλης. Ο Πρόεδρος Κοινότητας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, έχοντας δικαίωμα λόγου και ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την πόλη του Μεσολογγίου. Στις αρμοδιότητες του είναι να συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Κοινότητας, με σκοπό την άμεση υλοποίηση ή τη δρομολόγηση λύσεων για τα ζητήματα που προκύπτουν. Γίνεται αντιληπτό ότι οι αρμοδιότητες που ακολουθούν τη θέση του Προέδρου της Κοινότητας μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία που θα ακολουθήσει η πόλη και διαμέσου του προέδρου το Συμβούλιο Κοινότητας να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στα δημοτικά τεκταινόμενα.

Ως συνδυασμός «Για την κοινότητα Μεσολογγίου» θέλουμε να εργαστούμε ώστε οι θεσμοί του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και προς όφελος των πολιτών. Η ανάληψη των καθηκόντων ξεκινά των Σεπτέμβριο, όμως είναι υποχρέωση μας να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένοι για τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Σύνθεση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου:

ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 776
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 595
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ (Δήμος για τα παιδιά μας): 585
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (Δημιουργική Ανατροπή): 543
ΑΝΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 436
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ (Δήμος για τα παιδιά μας): 412
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΙΚΑΣΕΣ (Δήμος για τα παιδιά μας): 347
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 333
ΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ (Δημιουργική Ανατροπή): 322
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ (Δημιουργική Ανατροπή): 302
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (Λαϊκή Συσπείρωση): 122

No Comments