Γιώργος Λαμπρόπουλος

Γεννήθηκα στην Αθήνα και συνειδητά αποφάσισα να ζήσω στο πατρογονικό Μεσολόγγι.

Η λιμνοθάλασσα, ο Ζυγός, τα σάλτσινα, το φυσικό περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός της περιοχής, η άμεση επαφή με την πανίδα, το αίσθημα της οικογένειας – κοινότητας και το σκωπτικό χιούμορ των κατοίκων, ήταν μερικά από τα στοιχεία που λειτούργησαν καταλυτικά ώστε να κάνω το Μεσολόγγι τόπο διαμονής.

Το χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής που έχουμε και η έλλειψη σφαιρικού σχεδίου ανάπτυξης της πόλης είναι οι λόγοι που με έκαναν να ασχοληθώ με το Τοπικό Συμβούλιο Μεσολογγίου.

Το «ζην» μου προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, το «ευ ζην» μου όμως προκύπτει μέσα από μια δημιουργική κοινότητα. Η σκέψη που βρίσκεται στο μυαλό μου, όσον αφορά τις τοπικές εκλογές που έρχονται,
συνοψίζεται στην πρόταση:

«Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για το εαυτό μας είναι να μην υπολογίζουμε μόνο
τον εαυτό μας».