Έφτασε η στιγμή να υπερασπιστούμε τον Αράκυνθο!

Έφτασε η στιγμή να υπερασπιστούμε τον Αράκυνθο! Δυστυχώς στις 7/05/21 και στις 11/05/21, όπως πληροφορούμαστε από το σύστημα…