Οι παθογένειες της πολιτικής παιδείας ξεπερνιούνται με ανοιχτές πόρτες γραφείων και αιθουσών

Δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ συνεργατών ούτε και λύσεις συνεργασιών. Η αποπομπή, όμως, ενός ακόμα…

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η ευφυΐα είναι απαραίτητη προϋπόθεση των ανθρώπων που αποφασίζουν να ασχοληθούν με την πολιτική, δηλαδή με τη διακυβέρνηση…