Ο αναγκαίος θεσμός: o θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010),…

Μαρίνα Μεσολογγίου: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

Έντεκα ολόκληρα χρόνια η τοπική κοινωνία αναμένει να υλοποιηθεί το έργο της Μαρίνας Μεσολογγίου και προσδοκά από τις…

Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στην οδό Κύπρου

Θετική κρίνεται η εξέλιξη σε ότι αφορά την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στην οδό Κύπρου. Το θέμα αναδείχθηκε…