ΔΕΥΑΜ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα τα οποία αφορούσαν τη ΔΕΥΑΜ και τη…