Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στην οδό Κύπρου

Θετική κρίνεται η εξέλιξη σε ότι αφορά την υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης στην οδό Κύπρου. Το θέμα αναδείχθηκε πρώτη φορά από τους κατοίκους της περιοχής της Πλώσταινας την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 σε συνάντηση γειτονιάς η οποία διοργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει συλλογική ενημέρωση για τα προβλήματα της γειτονιάς και αναζήτηση λύσεων. Εκεί επισημάνθηκαν και σχολιάστηκαν διάφορες κατασκευαστικές ανάγκες και ζητήθηκε η άμεση παρέμβασή ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η συλλογή υπογραφών για το θέμα αυτό από κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο.

Πάγιο αίτημα των πολιτών ήταν και είναι: όταν γίνεται ένα έργο να υπάρχει συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών, να υπάρχει διαβούλευση στο σχεδιαστικό στάδιο και να ακούγονται τα αιτήματα των πολιτών για τυχόν αστοχίες. Κάθε σύγχρονο έργο θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με προοπτική ετών.

Στις περιπτώσεις κατασκευής οδοποιίας είναι επιβεβλημένο να κατασκευάζεται η κατάλληλη υποδομή έτσι ώστε όλα τα δίκτυα (ύδρευσης, άρδευσης, τηλεποικοινωνιών κλπ) να προβλέπονται και εν συνεχεία η υποδομή να προσφέρεται με μίσθωμα στους παρόχους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό έσοδα για το Δήμο. Έτσι αντιμετωπίζεται και το αιώνιο ράβε ξήλωνε που έχει κατακρεουργήσει όλους τους δρόμους της πόλης.

No Comments